Kedves Hallgatók! 

Kihirdetésre került a Rendszeres Szociális Ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat előzetes eredménye. A számotokra megítélt ösztöndíj összege feltöltésre került az ESZR-be.

Az idei félévben a Rendszeres Szociális Ösztöndíj elnyeréséhez legalább 35 pont szükséges. A minimum pontszámhoz tartozó összeg 10 000 forint, a pontonkénti emelkedés 800 forint. Az ösztöndíj maximális összege 46 000 forint, ennek elnyeréséhez legalább 80 pontot kellett elérni. Az ösztöndíj összegét száz forintra kereken határoztuk meg.

Felszólalást benyújtani 2016. szeptember 17. és 2016. szeptember 21. között lehet a http://szoc.sc.bme.hu honlapon az előzetes eredmény ellen.

Ezután a végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz kizárólag a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény leadásával 2016. október 20. 8:00-ig.


Üdvözlettel: 
Szociális Bizottság 
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Igénylés létrehozásához szükséges az alábbi dokumentum tartalmának ismerete, és elfogadása:
 
Alapvető bevezető információk a rendszer használatához:
 
A rendszerrel kapcsolatos saját problémáitokkal, beszerzendő igazolásokkal, eljárásrenddel kapcsolatban keressétek bizalommal a kari szociális referenseteket, az elérhetőségek alább láthatók: