Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a 2019/20. tanév őszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

  1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzésinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes kari hallgatói képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő felsőéves hallgatóknak

2019. július 14. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez hiánypótlási határidő felsőéves hallgatóknak

2019. július 23. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő elsőéves hallgatókna

2019. augusztus 12. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez hiánypótlási határidő elsőéves hallgatóknak

2019. augusztus 19. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2019. augusztus 26. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2019. szeptember 14. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Személyes bemutatási időszak

2019. szeptember 2. – szeptember 16

Előzetes eredmény

2019. szeptember 20.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2019. szeptember 21-24. között a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2019. szeptember 27.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

A végleges eredményt követő 15 napon belül a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel

 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 2. számú melléklete, melyek elérhetők a Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Az Igazoláslistából készült kivonat röviden összefoglalja, hogy mely dokumentumok beszerzése szükséges, valamint a változások és gyakori hibák féllkövérrel történtő kiemelése segít a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatos tudnivalókkal kapcsolatban.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,

Szociális Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Hallgatók!

A Szociális Bizottság 2019. február 16-i ülésén meghatározta a félévre érvényes Rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 20 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 16 000 forint. A maximum ponthatár 72 pont, melyhez 60 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés 846,15 forint.

2019. feburán 1-től a hallgatói normatívan összege emelt össze 128 520 forint, ezért az Alaptámogatás minium összegei is megemelkeztek. BSc és osztatlan képzésen 64 260 forint, MSc képzésen pedig 96 390 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani a Rendszeren keresztül 2019. február 16-19. között lehetséges.

A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével, 2019. február 23. és március 9. között lehetséges.

Üdvözlettel:
Szociális Bizottság
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a 2018/19. tanév tavaszi félévére vonatkozó Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2018/19. tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatra is pályáznak, azoknak nem szükséges külön a Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat leadása is, ugyanis a Rendszeres szociális ösztöndíj leadása során bejelölhető a költségtérítés/önköltség csökkentéséhez való figyelembevételt.

A pályázat leadása mellett a 010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból NEPTUN kérvény leadása is szükséges.

A Szociális alapú költségtérítés/önköltségcsökkentés pályázatra vonatkozó határidők:

Pályázat leadása

2019. február 17. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

Kari specifikum, de legkésőbb 2019. február 28. 23:59

Személyes bemutatási időszak

Kari specifikum, de legkésőbb 2019. március 1-ig

 

A pályázatokat mindenféleképp szükséges papír alapon is benyújtani. Csak az "Elbírált, hiánytalan" státuszú pályázatok esetében vehető figyelembe a szociális helyzet a költségtérítés/önköltség csökkentés meghatározása során.

Üdvözlettel,

Szociális Bizottság

 

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a 2018/19. tanév tavaszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

  1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzésinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes kari hallgatói képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő felsőéves hallgatóknak

2019. január 14. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés esetén hiánypótlási határidő
 

2019. január 22. 23:59
a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2019. február 4. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2019. február 10. 23:59

Személyes bemutatási időszak

2019. február 11-ig, a pontos időpontok legkésőbb 2019. január 20-ig kerülnek kihirdetésre a kari hallgatói képviselet által

Előzetes eredmény

2019. február 15.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2019. február 16 -19. között a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2019. február 22.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

2019. február 23 – március 9. között a 903-as kérvényen keresztül

 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 2. számú melléklete, melyek elérhetők a Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,

Szociális Bizottság

 

Kedves Hallgatók!

A Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i ülésén meghatározta a félévre érvényes rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 20 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 20 000 forint. A maximum ponthatár 60 pont, melyhez 70 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés 1250 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani a Rendszeren keresztül 2018. szeptember 20-25. között lehetséges.

A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével, 2018. szeptember 28. és október 19. között lehetséges.

Üdvözlettel:
Szociális Bizottság
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

Kedves Hallgatók!

A 2018. szeptember 1-től bevezetésre kerülő szociális ösztöndíjak keretemelése miatt az eredmények és felszólalási határidők módosításra kerültek:

Előzetes eredmény

2018. szeptember 20.

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2018. szeptember 20-25. között a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2018. szeptember 27.

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

2018. szeptember 28 – október 19. között a 903-as kérvényen keresztül

 

 

Üdvözlettel:
Szociális Bizottság

 


Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a 2018/19. tanév őszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

  1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzésinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes kari hallgatói képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő felsőéves hallgatóknak

2018. július 15. 23:59

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő elsőéves hallgatókna

2018. augusztus 12. 23:59

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2018. augusztus 26. 23:59

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

Kari specifikum, legkésőbb a bemutatási időszak végéig

Személyes bemutatási időszak

Kari specifikum, legkésőbb 2018. augusztus 20-ig kerül kihirdetésre a kari hallgatói képviselet által

Előzetes eredmény

2018. szeptember 14.

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2018. szeptember 15-19. között a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2018. szeptember 21.

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

2018. szeptember 24 – október 12. között a 903-as kérvényen keresztül

 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 2. számú melléklete, melyek elérhetők a Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,

Szociális Bizottság

 

 

Kedves Hallgatók!

A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok személyes bemutatása lezárult.

A Szociális Bizottság 2018. február 19-i ülésén meghatározta a félévre érvényes rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 30 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 10 000 forint. A maximum ponthatár 73 pont, melyhez 58 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés ~1116 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani a Rendszeren keresztül 2018. február 22-24. között lehetséges. 
A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével, 2018. február 28. és március 14. között lehetséges.

Üdvözlettel: 
Szociális Bizottság 
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a 2017/18. tanév tavaszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

a)    államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy

b)    tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzésinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes kari hallgatói képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő

2018. január 16. 23:59
a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2018. február 4. 23:59
a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

Kari specifikum, legkésőbb a bemutatási időszak végéig

Személyes bemutatási időszak

Kari specifikum, legkésőbb 2018. január 20-ig kerül kihirdetésre a kari hallgatói képviselet által

Előzetes eredmény

2018. február 21.
a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2018. február 22-24. között a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2018. február 25.
a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

2018. február 28 – március 14. között a 903-as kérvényen keresztül

 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 2. számú melléklete, melyek elérhetők a Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,
Szociális Bizottság

 

 

Kedves Hallgatók!

A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok személyes bemutatása lezárult.

A Szociális Bizottság 2017. szeptember 18-i ülésén meghatározta a félévre érvényes rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 33 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 10 000 forint. A maximum ponthatár 75 pont, melyhez 58 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés ~1143 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani a Rendszeren keresztül 2017. szeptember 21-25. között lehetséges.
A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével, 2017. október 1. és október 15. között.

Üdvözlettel: 
Szociális Bizottság 
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

 

Kedves Hallgatók!

A Bizottságon kívülálló okok miatt az előzetes eredmény közzétételére csak a jövő hét elején fog sor kerülni.
Az eredmény közzétételével egyidőben tájékoztatni fogunk Titeket a jogorvoslati lehetősségek módosított határidejeiről is.

Megértéseteket köszönjük!

Üdvözlettel:

Szociális Bizottság
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

 

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban tájékozódhattok a rendszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás pályázatokra vonatkozó határidőkről:

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2017. augusztus 27. 23:59

Előzetes eredmény

2017. szeptember 15.

Felszólalás az előzetes eredmény ellen

2017. szeptember 16. és 2017. szeptember 20. között

Végleges eredmény

2017. szeptember 22.

Felszólalás a végleges eredmény ellen

2017. szeptember 25. és 2017. október 15. között

 

Üdvözlettel:

Szociális Bizottság
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

 

Kedves Hallgatók!

A pályázataitok könnyebb leadása érdekében ajánljuk, hogy Mozilla Firefox böngészőt használjatok a pályázat leadása során.

Üdvözlettel:
Szociális Bizottság
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

 

Kedves Hallgatók!

A beérkezett felszólalásokat a Szociális Bizottság elbírálta, melyről az érintettek értesítést kaptak.
Az elfogadott felszólalással rendelkező pályázók módosított ösztöndíj összegei az ESZR-ben megtekinthetők.
Kérdés esetén a megadott elérhetőségeken kereshetitek a Bizottság tagjait.

Üdvözlettel:
Szociális Bizottság
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

 

 

Kedves Hallgatók!

A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok személyes bemutatása lezárult.

A Szociális Bizottság 2017. február 17-i ülésén meghatározta a félévre érvényes rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 35 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 10 000 forint. A maximum ponthatár 80 pont, melyhez 45 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés ~777,78 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani a Rendszeren keresztül 2017. február 18-21. között lehetséges.
A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével, 2017. február 27. és március 13. között.

Üdvözlettel: 
Szociális Bizottság 
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 


Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a 2018/19. tanév őszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

  1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
  2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzésinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes kari hallgatói képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő felsőéves hallgatóknak

2018. július 15. 23:59

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő elsőéves hallgatókna

2018. augusztus 12. 23:59

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2018. augusztus 26. 23:59

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

Kari specifikum, legkésőbb a bemutatási időszak végéig

Személyes bemutatási időszak

Kari specifikum, legkésőbb 2018. augusztus 20-ig kerül kihirdetésre a kari hallgatói képviselet által

Előzetes eredmény

2018. szeptember 14.

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2018. szeptember 15-19. között a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2018. szeptember 21.

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

2018. szeptember 24 – október 12. között a 903-as kérvényen keresztül

 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 2. számú melléklete, melyek elérhetők a Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,

Szociális Bizottság

2019. július 14. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

 

 
Igénylés létrehozásához szükséges az alábbi dokumentum tartalmának ismerete, és elfogadása:
 
Alapvető bevezető információk a rendszer használatához:
 
A rendszerrel kapcsolatos saját problémáitokkal, beszerzendő igazolásokkal, eljárásrenddel kapcsolatban keressétek bizalommal a kari szociális referenseteket, az elérhetőségek alább láthatók: