Gyakran ismételt kérdések

Hány ponttól érdemes pályáznom szociális támogatásra?          

A pályázat során nem határozunk meg minimum értéket, a határt a jelentkezett hallgatók pontszáma befolyásolja.

Mi alapján tudom kiszámolni, hogy hány pontom lesz?

A pontozási rendszert a TJSZ 2. számú melléklete tartalmazza, melyet megtalálsz a szoc.sc.bme.hu/letoltesek oldalon.

Milyen esetben pályázhatok alaptámogatásra?              

Alaptámogatásra akkor vagy jogosult, ha az adott képzésen az első aktív félévedet kezded meg, eléred az adott félévi szociális támogatás elnyeréséhez tartozó minimum ponthatárt, és a pályázatod alapján valamely rászorultsági kategóriába tartozol.

Hogyan történik a pályázatom bírálása?

Karonként eltérő a bírálás menete. A pályázati időszakot követheti egy zárt bírálási időszak, ahol a pályázatodat előbírálják. Ezt követően (vagy enélkül) következik az az időszak, amikor a kari referensed által megadott időpontok egyikén meg kell jelenned szóbeli elbírálásra, ahol az igazolásaidat le kell adnod, valamint ekkor készül el a pontszámodat igazoló adatlap.

A pályázatomat nem helyesen bírálták el. Kinek kell ezt jeleznem?       

Amennyiben ezzel a szóbeli bírálat során szembesülsz, jelezd azonnal a bírálódnak. A személyes bemutatási időszak végéig jelezheted ezt a kari szociális referensednek. Az ezt követő fellebbezési időszakban hivatalos fellebbezéssel élhetsz, melyet az EHK bírál el. Az EHK döntésével szemben pedig a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz fordulhatsz további jogorvoslati kérelemmel.

Nem sikerült határidőre beszereznem minden igazolást. Leadhatom így is a pályázatomat?

Mindenképp vedd fel a kapcsolatot a karod szociális referensével, ő tud tájékoztatást adni neked, hogy pontosan mi az igazolások pótlásának a menete.

Ki számít öneltartónak?              

Öneltartó az a pályázó, akinek nincsenek eltartói, gazdaságilag önálló háztartást képez, és akinek szülei/rokonai a megélhetését semmilyen formában (lakhatási, utazási, étkezési költségek) nem tudják, vagy nem kívánják támogatni.

Miért kell öneltartóként 45000 Ft jövedelmet leigazolnom?      

Elsőre elég soknak hangozhat a 45.000 Ft, de nézzük, hogyan is jött ez ki:

  • ~ 10.000-15.000 Ft kollégiumi (vagy egyéb lakhatási) díj, internet díj, stb.

  • ~ 30.000 Ft a havi szintű étkezési és tisztálkodási költségeket fedezi. Illetve ide számíthatjuk a ruházkodási költségeket is.

A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a 45.000 Ft tényleg egy reális becslés a havi szükséges jövedelemre. És a fenti összeg szórakozási, kultúrális lehetőséget nem is tartalmaz.

Ki számít eltartottnak? 

Eltartottnak, ezen belül tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki a pályázat által vizsgált időszak kezdetéig  még nem töltötte be a 25. életévét, és

  • még nem iskoláskorú gyermek, vagy

  • nappali munkarendű közoktatásban vesz részt, vagy

  • felsőoktatásban, nappali aktív státuszban vesz részt (doktorandusz státusz nem számít ide), vagy

  • nappali munkarendű OKJ képzésben vesz részt.

Eltartottnak, ezen belül nem tanuló eltartottnak minősül az a személy, aki

  • súlyos fogyatékkal vagy tartós betegséggel él, vagy

  • ápolási díjat folyósítanak utána, vagy

  • aki gyámság/gondnokság alatt áll

Ki számít eltartónak?    

Eltartónak minősül az öneltartó pályázó, és minden a háztartásban élő személy, aki nem eltartott.

Szociális alapon adtam le igénylést kollégiumi férőhelyre a kollégiumi honlapon. Ez elegendő, vagy ide is fel kell töltenem az igazolásokat?         

A kollégiumi oldalon a kollégiumi férőhely igénylésedet tudod leadni. Amennyiben szociális alapon pályázol, úgy a karod által megadott határidőig minden igazolást be kell szerezned és fel kell töltened a szoc.sc.bme.hu oldalra, az ott megadott eljárásrend alapján. Ez a határidő megelőzi a szociális támogatásét, ezért fontos, hogy időben kezd el beszerezni az igazolásokat.

Az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson olyan személy is szerepel, aki évek óta nem lakik velünk. Ilyenkor ő a háztartás részét képezi?             

Amennyiben az egy háztartásban élőkről szóló dokumentumon szerepel olyan személy, aki ténylegesen nem él ott, úgy az igazoláslista 4.4-es pontjában részletezett igazolás beszerzése szükséges. Ezt helyettesítheti az, ha az egy háztartásban élőkről szóló igazolást a helyi önkormányzat jegyzője állítja ki és ennek tényét a dokumentumon rögzíti.

Az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson csak az ott élő személyek száma van feltüntetve, ez az igazolás elfogadható?   

Elfogadható, ha a pályázathoz csatolod az ott élő személyek lakcímkártyáját.

Szüleim külön élnek, kell erről hoznom külön igazolást, vagy elegendő, hogy az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson egyikük nem szerepel?         

Igen, elegendő, mivel ez már önmagában igazolja a különélés tényét.

Ikerházban élünk, de az egy háztartásban élőkről szóló igazoláson mindkét háztartás szerepel. Szükséges külön igazolnom ennek tényét?          

Igen, szükséges ennek tényéről a helyi önkormányzatodtól egy igazolást beszerezned.

Szüleim jelenleg válófélben vannak, de még nem született erről bírósági végzés. Ilyen esetben a velünk élő szülő egyedül nevelő szülőnek számít?           

Amennyiben már nem egy háztartásban élnek és a pályázathoz csatolod a per indításáról szóló bírósági jegyzőkönyv másolatát, úgy elfogadható ez a körülmény.

A pályázat által vizsgált időszakban az egyik eltartóm munkahelyet váltott és az előző munkáltató nem állít már ki munkáltatói igazolást. Ilyenkor mi a teendő?    

Az előző munkáltatójának is kötelessége kiállítani erről igazolást. Abban az esetben, ha a munkabér átutalással került jóváírásra, a megfelelő hónapokról szóló bankszámla kivonatot is elfogadjuk.

A NAV akkor is állít ki jövedelemigazolást, ha az elmúlt időszakban nem volt keresete az igénylőnek?

Igen, ebben az esetben a NAV megtagadja az igazolást kiállítását és erről ad egy határozatot, melyet csatolnod kell a pályázatodhoz.

A háztartásom egyik tagja külföldön dolgozik. Az ő igazolásaiból is szükséges eredetit bemutatnom?

Igen, szükséges.

Az állandó lakcímem nem Magyarországon található, ezért nem tudok olyan igazolásokat bemutatni, mint amit az útmutató kér. Mi a teendő?     

Ebben az esetben fordulj bizalommal a kari szociális referensedhez és egyeztesd vele a részleteket.

Az éves nyugdíjelszámoló papírt elvesztettük, de a nyugdíj bankszámlára érkezik. Ilyen esetben elfogadható bankszámlakivonat?     

Igen, elfogadható.

A munkáltatói igazolás nem a megfelelő időszak nettó jövedelmeit tartalmazza, újat kell kérnem?

Amennyiben bővebb időszakról szól, de szerepel benne havi lebontásban a megfelelő hónapok jövedelme, elfogadható, más esetben nem.

Az egyik leadott igazolásra szükségem lenne, visszakérhetem?              

Nem, a leadott igazolásokat visszaszolgáltatni nem áll módunkban.

A NAV által kiállított igazolás nem 2017. január 1. utáni keltezésű, elfogadható ettől az igazolás? 

A NAV által kiállított igazolásnak nem kell 2017. január 1. utáni keltezésűnek lennie, ezért igen, elfogadható.

Lejárt a személyi igazolványom. Az ideiglenes személyi elfogadható?  

Természetesen igen. A személyi igazolványt helyettesítheted az igazoláslista 4.1-es bekezdésében foglaltakkal.

Megváltozott az állandó lakcímem, de még nem állítottak ki új lakcímkártyát. A köztes időszakban elfogadható az ideiglenes?       

Természetesen igen.

Külföldről szereztem be az igazolásaimat, szükséges annak lefordítása?             

A nem magyar nyelvű igazolásokról szükséges fordítást hoznod, de nem kell hivatalosnak lennie.

Albérletben élek, de nem kötöttünk albérleti szerződést. Ilyen esetben mi a teendő?

Az ESZR-ben a pályázat kitöltése során ilyen esetben generálódik számodra egy igazolást, melyet szükséges aláíratnod a főbérlővel.

A bankszámlakivonataink nincsenek, így nem tudom csatolni. Elfogadható így a pályázatom?

Amennyiben az útmutató úgy rendelkezik, hogy szükséges bemutatnod ezt az igazolást, úgy a banktól kérned kell igazolást az adott időszakban előforduló jóváírásokról.

A bakszámlakivonaton szerepelnek a kiadások is, melyeket nem szeretném, ha a bíráló látná. Kitakarhatom ezeket? 

Igen, kitakarhatod úgy, hogy egyértelműen eldönthető legyen, hogy a kitakart tétel kiadás.

A családi pótlékot igazolhatom bankszámlakivonattal?

Igen, igazolhatod, amennyiben a megfelelő időszakról hozod a bankszámlakivonatokat.

Őstermelői és gazdasági érdekeltségről szóló adatlapot hol találom?   

A régi oldallal ellentétben ezt a dokumentumot a pályázat kitöltése közben tudod generáltatni az oldallal.

Őstermelői tevékenységet nem folytattunk, ezért nincsenek betétlapjaink. Érvényes ezek nélkül a pályázatom?        

Igen, érvényes, amennyiben az őstermelői igazolványon szerepel, hogy nem váltottatok ki betétlapot a kért évekre.

Nem regisztrált álláskereső milyen igazolás kérhet?      

Nem regisztrált álláskereső a Munkaügyi Központtól kérheti ezen tény igazolását.

Nyári időszakban testvérem iskolája nincs nyitva, ezért nem tudok kérni iskolalátogatási igazolást. Elfogadható helyette az az évi bizonyítvány?             

Igen, elfogadható.