Kedves Hallgatók!
 
FONTOS INFORMÁCIÓ: a 2020/2021. tanév tavaszi féléves Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatokra a Neptun rendszeren keresztül lesz lehetőségetek pályázni, ezzel kapcsolatban várhatóak további információk.
Itt, a régi pályázási felületen (Egységes Szociális Rendszer - ESZR) NEM lesz lehetőségetek pályázni.
 
Minden hivatalos információ az Egyetemi Szociális Bizottság honlapján érhető el: http://ehk.bme.hu/eszb
 
Megértéseteket köszönjük!
 
Üdvözlettel,
Egyetemi Szociális Bizottság
 
 

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a 2020/2021. tanév őszi félévére vonatkozó Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2020/2021. tanév őszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatra is pályáznak, azoknak nem szükséges külön a Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat leadása is, ugyanis a Rendszeres szociális ösztöndíj leadása során bejelölhető volt a szociális pontszámok költségtérítés/önköltség csökkentéséhez való figyelembevétele. A Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat során megállapított pontszám azonban csak abban az esetben fogadható el a költségtérítés-, önköltség csökkentéshez, amennyiben ez az opció bejelölésre került és a pályázat Elbírált, hiánytalan státuszba  került. Ezt a pontszámigazoló lapokon is tudjátok ellenőrizni.

A pályázat leadása mellett a Költségtérítés/önköltség csökkentésre vonatkozó NEPTUN kérvény leadása is szükséges.
A kérvényhez szükséges lesz majd a személyes bemutatás során megkapott pontszámigazoló dokumentum csatolása is.

A Szociális alapú költségtérítés/önköltségcsökkentés pályázatra vonatkozó határidők:

Pályázat leadása

2020. szeptember 23. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2020. szeptember 29. 23:59

Személyes bemutatási időszak

2020. szeptember 23. és 2020. október 1. között.


A pályázatokat mindenféleképp szükséges papír alapon is bemutatni. Csak az "Elbírált, hiánytalan" státuszú pályázatok esetében vehető figyelembe a szociális helyzet a költségtérítés/önköltség csökkentés meghatározása során.

Üdvözlettel,
Egyetemi Szociális Bizottság

 

Kedves Hallgatók!

Az Egyetemi Szociális Bizottság 2020. szeptember 17-i ülésén meghatározta a 2020/2021. tanév őszi félévre érvényes Rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 15 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 18 000 forint. A maximum ponthatár 58 pont, melyhez 75 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés 1325,58 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani az Egységes Szociális Rendszeren keresztül 2020. szeptember 19-24. között lehetséges.

A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével a végleges eredményt követő 15 napon belül.

Üdvözlettel,
Egyetemi Szociális Bizottság

 

Kedves Hallgatók!

A 2020/2021. tanév őszi féléves kollégiumi férőhelypályázatok még nem kerültek kiírásra, ezért a lenti, felsőbbévesekre vonatkozó határidők határozatlan ideig kitolásra kerülnek. A pontos határidőkről csak a kollégiumi férőhelypályázat kiírását követően tudunk tájékoztatást adni, ezért kísérjétek figyelemmel a híreket! A végleges határidők közzétételéig továbbra is folyamatosan van lehetőség a kollégiumi férőhely osztán során figyelembe vehető szociális pályázatok benyújtására.

Üdvözlettel:
Egyetemi Szociális Bizottság

 

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos általános tudnivalókat a 2020/21. tanév őszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

 1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
 2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzésinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes kari hallgatói képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

 

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő felsőéves hallgatóknak

2020. július 25. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez hiánypótlási határidő felsőéves hallgatóknak

2020. július 31. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő elsőéves hallgatóknak

2020. augusztus 10. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez hiánypótlási határidő elsőéves hallgatóknak

2020. augusztus 17. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2020. augusztus 28. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2020. szeptember 12. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Személyes bemutatási időszak

2020. szeptember 1. – szeptember 14.

Előzetes eredmény

2020. szeptember 19.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2020. szeptember 19. - 24. között a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2020. szeptember 25.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

A végleges eredményt követő 15 napon belül a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel

 


 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 3. számú melléklete, melyek elérhetők a Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Az Igazoláslistából készült kivonat röviden összefoglalja, hogy mely dokumentumok beszerzése szükséges, valamint a változások és gyakori hibák féllkövérrel történtő kiemelése segít a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatos tudnivalókkal kapcsolatban.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,

Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

 

Kedves Hallgatók!

Kihirdetésre kerültek a Renszeres szociális ösztöndíj és alaptámogatás ösztöndíjak végleges eredményei, mely ellen fellebbezni a Neptun rendszerben tudtok március 13-ig a 903 számú kérvény benyújtásával.

Üdvözlettel:
Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a 2019/20. tanév tavaszi félévére vonatkozó Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/20. tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatra is pályáznak, azoknak nem szükséges külön a Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat leadása is, ugyanis a Rendszeres szociális ösztöndíj leadása során bejelölhető volt a szociális pontszámok költségtérítés/önköltség csökkentéséhez való figyelembevétele. A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat során megállapított pontszám azonban csak abban az esetben fogadható el a költségtérítés-,önköltségcsökkentéshez, amennyiben ez az opció bejelölésre került és a pályázat Elbírált, hiánytalan státuszba  került. Ezt a pontszámigazoló lapokon is tudjátok ellenőrizni.

A pályázat leadása mellett a Költségtérítés/önköltség csökkentésre vonatkozó NEPTUN kérvény leadása is szükséges.

A kérvényhez szükséges lesz majd a személyes bemutatás során megkapott pontszámigazoló dokumentum csatolása is.

A Szociális alapú költségtérítés/önköltségcsökkentés pályázatra vonatkozó határidők:

Pályázat leadása

2020. február 26. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2020. március 2. 23:59

Személyes bemutatási időszak

2020. február 26. és 2020. március 4. között.

 

A pályázatokat mindenféleképp szükséges papír alapon is bemutatni. Csak az "Elbírált, hiánytalan" státuszú pályázatok esetében vehető figyelembe a szociális helyzet a költségtérítés/önköltség csökkentés meghatározása során.

Üdvözlettel,

Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

 

Kedves Hallgatók!

Az Egyetmi Szociális Bizottság 2020. február 19-i ülésén meghatározta a félévre érvényes Rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 15 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 16 000 forint. A maximum ponthatár 58 pont, melyhez 75 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés 1372,09 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani a Rendszeren keresztül 2020. február 20-23. között lehetséges.

A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével a végleges eredményt követő 15 napon belül.

Üdvözlettel:
Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

Kedves Hallgatók!

A rendszer jelenleg túlterhelt, ezért előfordulhat, hogy nem tudtok bejelentkezni és a pályázatot leadni. A pályázási szándékot így a kari szociális referenseknek szükséges jelezni február 10. 23:59-ig e-mailben. Az elérhetőségeket megtaláljátok jobb oldalt.

Üdvözelttel:
Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

Kedves Hallgatók!

A rövid regisztrációs hét miatt előfrodulhat, hogy azok a hallgatók, akik az őszi félévben passzív státuszon voltak, illetve akik 2019/2020. tanév tavaszi félévében iratkoznak be Egyetemünkre MSc képzésre, azok nem tudnak belépni a rendszerbe és nem tudják leadni a pályázatot február 10-ig. Esetükben a kari szociális referenseknél kell jelezni február 10. 23:59-ig a pályázási szándékot, ezt követően pedig a kari szociális referensek fognak segítséget nyújtani benyújtandó dokumentumokkal és a személyes bemutatással kapcsolatban. A kari szociális  referensek elérhetősége megtalálható itt a kezdőoldalon jobb oldalt.

Elnézést kérünk a rendszerhibáért!

Üdvözelttel:
Egyetemi Szociális Bizottság

 

Kedves Hallgatók!

A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázat kiírásra került a rendszerben. A szociális alapú kollégiumi férőhely igénylésre vonatkozó határidők módosításra kerültek a pályázat késői kiírása miatt. A lenti táblázatban láthatjátok az új határidőket.

Továbbá szeretnénk felhívni a figyelmetek néhány változásra, mely ettől a félévtől került bevezetésre:

 • Lakcímkártya másolata helyett nyilatkozat feltöltése szükséges, melyhez a minta nyilatkozatot megtaláljátok a Letöltések fülön (lakcímről szólónyilatkozat),
 • NEK diákigazolvány nem fogadható el a háztartásban élő testvér jogviszonyának igazolására,
 • Őstermelői kártyáról nem szükséges feltölteni képet és személyes bemutatás során sem szükséges bemutatni.
 • Személyes bemutatás során a dokumentumokat nem fogjuk átvenni, csak be kell mutatni a dokumentumokat, azonban  személyes bemutatás továbbra is feltétele a sikeres pályázásnak. Amennyiben személyes bemutatásra hiányos státusszal érkeztek, abban az esetben javasoljuk, hogy pendrive-on hozzátok magatokkal a scannelt dokumentumot a gyorsabb bemutatás érdekében.
 • A Letöltések fülön találhatjátok meg az Igazoláslistát, melyben megtalálhatjátok, hogy mely igazolások esetén szükséges az eredeti dokumentumok bemutatása.

A fenti változások a pályázati űrlapon nem kerülhettek módosításra, így az Igazoláslista tartalma szerinti dokumentumokat kell feltölteni akkor is, ha a pályázati űrlapban más mezők szerepelnek.

Sikeres pályázást kívánunk!

Üdvözlettel:
Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

Kedves Hallgatók!

A 2019/20. tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok még nem kerülhettek kiírásra, ugyanis az előkészítési folyamatok még zajlanak az Egyetemen. Azonban az Igazoláslista előzetes verziója, a kivonat, a külföldi igazolásokra vonatkozó segédeletek, mintaigazolások és sablonok közzétételre kerültek, amelyeket megtalálhattok a Letöltések fülön.

A pályázatok várhatón a következő héten elfogadásra kerülnek, és elkezdhetitek a pályázatok létrehozását, azonban addig is a közzétett anyagok alapján javasoljuk az igazolások beszerzésének elkezdését, ugyanis a kollégiumi felvételi eljáráshoz szükséges határidőig le kell majd adni a pályázatokat a lent megjelelölt határidőig.

A Kollégiumi Felvételi Szabályzatok szintén felülvizsgálat alatt állnak, ezért a szociális alapon kollégiumi férőhelyben való részesülésről az alábbi információkról szeretnénk tájékoztatni Titeket:

 • A Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatot szükséges benyújtani a lent megjelölt határidőig;
 • A pályázó szociális helyzetét kizárólag akkor lehet figyelembe venni, ha
  a) A szociális helyzete alapján meghatározott pontszáma nullánál nagyobb, és 
  b) a pályázat leadásakor azt a KEFIR és az ESZR rendszerben is kérte, és
  c) érvényes szociális pályázatot adott le a lent meghatározott időpontig, és
  d)  legalább egy lezárt aktív félévvel rendelkező hallgatók vagy mesterképzésük első félévében lévő hallgatók esetén az ESZR rendszerben megállapított szociális pontszáma meghaladja az előző félévre vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázat minimum ponthatárát,
  e)  a hallgató személyesen is hiánytalanul benyújtja a szociális pályázatát, ellenkező esetben a pályázó elveszítheti férőhelyét, és
  f) a határidők között feltüntetett hiánypótlási határidőig a szociális helyzetének megállapításához szükséges igazolások feltöltésre kerültek.
További információkat a hamarosan kiadásra kerülő Kollégiumi Felvételi Szabályzatokban és a Kollégiumi Felvételi Pályázatban lehetséges majd találni. 
 
Üdvözlettel, 
 
Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos általános tudnivalókat a 2019/20. tanév tavaszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

 1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
 2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzésinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes kari hallgatói képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés esetén a leadási határidő 

2020. január 20. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés esetén a hiánypótlási határidő

2020. január 28. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázat leadási határieje

2020. február 10. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2020. február 15. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Személyes bemutatási időszak

2020. február 3. – február 17.

Előzetes eredmény

2020. február 19.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2020. február 20-23. között a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2020. február 25.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

A végleges eredményt követő 15 napon belül a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel

 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 3. számú melléklete, melyek elérhetők a Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Az Igazoláslistából készült kivonat röviden összefoglalja, hogy mely dokumentumok beszerzése szükséges, valamint a változások és gyakori hibák féllkövérrel történtő kiemelése segít a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatos tudnivalókkal kapcsolatban.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,

Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

 

 

Kedves Hallgatók!

Az Egyetemi Szociális Bizottság szeptember 27-i ülésén a 2019/20. tanév őszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok előzetes eredmények elleni felszólalásokat elbírálta és meghatározta a végleges eredményeket. Azon hallgatók esetében is történthetett változás, akiknek módosult időköben a jogviszonya, finanszírozási státusza, ezért mindenképp tekintsétek meg az újonnan feltöltött eredményeket az Igényléseim menüben.

Üdvözlettel:
Egyetemi Szociális Bizottság

 

Kedves Hallgatók!

A Szociális Bizottság 2019. szeptember 19-i ülésén meghatározta a félévre érvényes Rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 18 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 15 000 forint. A maximum ponthatár 70 pont, melyhez 65 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés 961,54 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani a Rendszeren keresztül 2019. szeptember 21-24. között lehetséges.

A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével a végleges eredményt követő 15 napon belül.

Üdvözlettel:
Egyetemi Szociális Bizottság
 

 

 

 

 

Kedves Hallgatók!

A 2019. szeptember 14-i címtárhiba helyreállása megtörtént, ezért a hiánypótlási határidő 2019. szeptember 15. 23:59.
A személyes bemutatási határidő továbbra is 2019. szeptember 16.

Amennyiben nem tudtatok jelentkezni bemutatási időpontra, akkor e-mailben vegyétek fel a kapcsolatot az adott kari szociális referenssel, de mindenképp jelenjetek meg hétfőn akár bemutatási időpont nélkül is.

Üdvözlettel:
Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

Kedves Hallgatók!

A mai nap folyamán 2019. szeptember 14. 19:00 órakor történt váratlan címtáras belépési hiba miatt a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás 2019/20/1 pályázat hiánypótlási határidejét módosítja az Egyetemi Szociális Bizottság.

A rendszer helyreállásának várható időpontja ismeretlen. Amennyiben helyreáll 2019. szeptember 15. (holnap) 10:00 óráig, abban az esetben 2019. szeptember 15. 23:59 lesz a hiánypótlási határidő.

Amennyiben ez nem történik meg, akkor további módosításra fog sor kerülni, ezért kísérléjek figyelemmel a híreket!

A problémáért elnézéseteket kérjük!

 

Üdvözlettel:
Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a 2019/20. tanév őszi félévére vonatkozó Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2019/20. tanév őszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatra is pályáznak, azoknak nem szükséges külön a Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat leadása is, ugyanis a Rendszeres szociális ösztöndíj leadása során bejelölhető a költségtérítés/önköltség csökkentéséhez való figyelembevételt. A rendszeres szociális ösztöndíj pályázat során megállapított pontszám azonban csak abban az esetben fogadható el a költségtéríté-,önköltségcsökkentéshez, amennyiben ez az opció bejelölésre került.  

A pályázat leadása mellett a Költségtérítés/önköltség csökkentésre vonatkozó NEPTUN kérvény leadása is szükséges.

A kérvényhez szükséges lesz majd a személyes bemutatás során megkapott pontszámigazoló dokumentum csatolása is.

A Szociális alapú költségtérítés/önköltségcsökkentés pályázatra vonatkozó határidők:

Pályázat leadása

2019. szeptember 20. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2019. szeptember 26. 23:59

Személyes bemutatási időszak

2019. szeptember 27-ig

 

A pályázatokat mindenféleképp szükséges papír alapon is benyújtani. Csak az "Elbírált, hiánytalan" státuszú pályázatok esetében vehető figyelembe a szociális helyzet a költségtérítés/önköltség csökkentés meghatározása során.

Üdvözlettel,

Egyetemi Szociális Bizottság

 

 

 

Kedves Hallgatók!

Az Egyetemi Szociális Bizottság 2019. szepteber 4-i ülésén módosította a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás pályázatok leadási határidejét a pótfelvételizőkre vonatkozóan.

A pótfelvételizőkre vonatkozó leadási határidő 2019. szeptember 10. 23:59.

A további határidők megegyeznek a rendes eljárás keretein belül leadott pályázatokra vonatkozó határidőkkel.

Üdvözlettel:

Egyetemi Szociális Bizottság

 


Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a 2019/20. tanév őszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

 1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
 2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzésinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes kari hallgatói képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő felsőéves hallgatóknak

2019. július 14. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez hiánypótlási határidő felsőéves hallgatóknak

2019. július 23. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő elsőéves hallgatóknak

2019. augusztus 12. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igényléséhez hiánypótlási határidő elsőéves hallgatóknak

2019. augusztus 19. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2019. augusztus 26. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2019. szeptember 14. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Személyes bemutatási időszak

2019. szeptember 2. – szeptember 16

Előzetes eredmény

2019. szeptember 20.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2019. szeptember 21-24. között a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2019. szeptember 27.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

A végleges eredményt követő 15 napon belül a Neptun rendszerben leadott 903-as kérvénnyel

 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 2. számú melléklete, melyek elérhetők a Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Az Igazoláslistából készült kivonat röviden összefoglalja, hogy mely dokumentumok beszerzése szükséges, valamint a változások és gyakori hibák féllkövérrel történtő kiemelése segít a benyújtandó igazolásokkal kapcsolatos tudnivalókkal kapcsolatban.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,

Szociális Bizottság

 

 

 

 

 

 

 

 

Kedves Hallgatók!

A Szociális Bizottság 2019. február 16-i ülésén meghatározta a félévre érvényes Rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 20 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 16 000 forint. A maximum ponthatár 72 pont, melyhez 60 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés 846,15 forint.

2019. feburán 1-től a hallgatói normatívan összege emelt össze 128 520 forint, ezért az Alaptámogatás minium összegei is megemelkeztek. BSc és osztatlan képzésen 64 260 forint, MSc képzésen pedig 96 390 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani a Rendszeren keresztül 2019. február 16-19. között lehetséges.

A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével, 2019. február 23. és március 9. között lehetséges.

Üdvözlettel:
Szociális Bizottság
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

Kedves Hallgatók!

Kiírásra került a 2018/19. tanév tavaszi félévére vonatkozó Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat.

Azoknak a hallgatóknak, akik a 2018/19. tanév tavaszi félévére vonatkozó Rendszeres szociális ösztöndíj pályázatra is pályáznak, azoknak nem szükséges külön a Szociális alapú költségtérítés/önköltség csökkentés pályázat leadása is, ugyanis a Rendszeres szociális ösztöndíj leadása során bejelölhető a költségtérítés/önköltség csökkentéséhez való figyelembevételt.

A pályázat leadása mellett a 010/A Költségtérítés/önköltség csökkentés kérelem személyes okokból NEPTUN kérvény leadása is szükséges.

A Szociális alapú költségtérítés/önköltségcsökkentés pályázatra vonatkozó határidők:

Pályázat leadása

2019. február 17. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

Kari specifikum, de legkésőbb 2019. február 28. 23:59

Személyes bemutatási időszak

Kari specifikum, de legkésőbb 2019. március 1-ig

 

A pályázatokat mindenféleképp szükséges papír alapon is benyújtani. Csak az "Elbírált, hiánytalan" státuszú pályázatok esetében vehető figyelembe a szociális helyzet a költségtérítés/önköltség csökkentés meghatározása során.

Üdvözlettel,

Szociális Bizottság

 

Kedves Hallgatók!

Az alábbiakban olvashatjátok a Rendszeres szociális ösztöndíj és Alaptámogatás ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a 2018/19. tanév tavaszi félévére vonatkozóan.

Rendszeres szociális ösztöndíjra az a hallgató pályázhat, aki teljes idejű alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésben vesz részt és

 1. államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában vesz részt, vagy
 2. tanulmányait államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzési formában kezdte meg és az adott szakon, szakképzésben megkezdett féléveinek száma alapján jogosult lenne államilag támogatott képzésben való részvételre.

Alaptámogatásra pedig az a hallgató pályázhat, aki a BME valamely teljes idejű, államilag támogatott vagy állami ösztöndíjas képzésén vesz részt és az adott képzési szinten első aktív félévét kezdi meg alap-, mester- vagy osztatlan képzésében.

A képzésinek számától függetlenül egy pályázó egy pályázatot nyújthat be az adott ösztöndíjra.

A pályázás során az ESZR-be bejelentkezve létre kell hozni az igénylést, a szükséges adatokat és igazolásokat hiánytalanul feltölteni és határidőig elektronikusan leadni a pályázatot. Ezt követően pedig személyesen bemutatni az igazolásokat az illetékes kari hallgatói képviselet szociális ügyekkel foglalkozó bizottságánál.

Határidők

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés leadási határidő felsőéves hallgatóknak

2019. január 14. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Szociális alapú kollégiumi férőhely igénylés esetén hiánypótlási határidő
 

2019. január 22. 23:59
a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Pályázati adatlap kitöltése és a kapcsolódó igazolások feltöltése

2019. február 4. 23:59

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Hiánypótlás

2019. február 10. 23:59

Személyes bemutatási időszak

2019. február 11-ig, a pontos időpontok legkésőbb 2019. január 20-ig kerülnek kihirdetésre a kari hallgatói képviselet által

Előzetes eredmény

2019. február 15.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2019. február 16 -19. között a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2019. február 22.

a https://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

2019. február 23 – március 9. között a 903-as kérvényen keresztül

 

Az ösztöndíjakkal kapcsolatos tudnivalókat a Térítési és Juttatási Szabályzat tartalmazza, a pontozási rendszert pedig a Szabályzat 2. számú melléklete, melyek elérhetők a Letöltések menüpontban.

A szükséges igazolásokról szóló tájékoztatót az alábbi dokumentum tartalmazza.

Ezúton kérünk mindenkit, hogy a lehető leghamarabb adja le pályázatát és lehetőleg a regisztrációs hétre kiírásra kerülő időpontokra is jelentkezzetek!

Üdvözlettel,

Szociális Bizottság

 

Kedves Hallgatók!

A Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i ülésén meghatározta a félévre érvényes rendszeres szociális ösztöndíj minimum ponthatárt, mely 20 pont, az ehhez tartozó minimum összeg 20 000 forint. A maximum ponthatár 60 pont, melyhez 70 000 forint nagyságú ösztöndíj tartozik. A pontonkénti emelkedés 1250 forint.

Az eredmények feltöltésre kerültek az ESZR-be.

Az előzetes eredmény ellen felszólalást benyújtani a Rendszeren keresztül 2018. szeptember 20-25. között lehetséges.

A végleges eredménnyel szemben fellebbezést benyújtani a Hallgatói Jogorvoslati Bizottsághoz a Neptun Egységes Tanulmányi Rendszeren keresztül lehet a 903-as kérvény segítségével, 2018. szeptember 28. és október 19. között lehetséges.

Üdvözlettel:
Szociális Bizottság
Egyetemi Hallgatói Képviselet

 

Kedves Hallgatók!

A 2018. szeptember 1-től bevezetésre kerülő szociális ösztöndíjak keretemelése miatt az eredmények és felszólalási határidők módosításra kerültek:

Előzetes eredmény

2018. szeptember 20.

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Felszólalás

2018. szeptember 20-25. között a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Végleges eredmény

2018. szeptember 27.

a http://szoc.sc.bme.hu honlapon

Jogorvoslat

2018. szeptember 28 – október 19. között a 903-as kérvényen keresztül

 

 

Üdvözlettel:
Szociális Bizottság

 

 
Igénylés létrehozásához szükséges az alábbi dokumentum tartalmának ismerete, és elfogadása:
 
Alapvető bevezető információk a rendszer használatához:
 
A rendszerrel kapcsolatos saját problémáitokkal, beszerzendő igazolásokkal, eljárásrenddel kapcsolatban keressétek bizalommal a kari szociális referenseteket, az elérhetőségek alább láthatók: